Pan Tadeusz- trimino

Materiał cyfrowy

Trimino to gra dydaktyczna, która polega na ułożeniu odpowiedniej figury w taki sposób, żeby pasowały wszystkie elementy. Gra angażuje i motywuje uczniów do wnikliwego czytania, uczy spostrzegawczości. Można ją wykorzystać jako ciekawy przerywnik podczas lekcji; jako jedno z poleceń np. w stacjach zadaniowych; może też być elementem projektu.

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Język polski
Dokumenty
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 1
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności do 15 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Polski przede wszystkim

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *