Piszemy przewodnik historyczny – klasa 4

Materiał cyfrowy

Przewodnik historyczny – oto pomysł na małą innowację: całoroczny projekt klasowy lub ostatnie lekcje historii w roku szkolnym, niespodziewane zastępstwa, kółko historyczne czy edukację domową. Zadanie można również łatwo zaadaptować dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (tego nie zrobiłam, ponieważ spe są bardzo różne, ale w razie zainteresowania chętnie pomogę).

Na czym polega pomysł? 

Projekt polega na napisaniu przez dzieci przewodnika po miejscach historycznych, omawianych w klasie 4. Pojedynczo lub w parach dzieci uzupełniają:

  • w wersji projektu całorocznego – po jednym elemencie omawianego tematu
  • w wersji projektu na zakończenie roku – po dwie strony przewodnika

Dzieci wpisują w ramki informacje o położeniu geograficznym wybranej miejscowości, zaznaczają jej położenie na mapie, znajdują zdjęcia, które drukują i wklejają lub wykonują rysunek, opisują obrazek, opisują krótko wydarzenie związane z tym miejscem oraz postaci historyczne związane z wydarzeniem, podają jego datę i wyszukują ciekawostkę.

Co zyskujemy? 

  • powtarzamy wiadomości
  • doskonalimy umiejętność szukania źródeł
  • poznajemy zasady użytkowania zdjęć (łatwo tu wprowadzić pojęcie domeny publicznej)
  • ćwiczymy wypowiedzi pisemne
  • ćwiczymy rysowanie – odwzorowanie zdjęć

W załączeniu dwa pliki: w wersji całorocznej podajemy autorów każdego zadania, w wersji końcoworocznej – poszczególnych tematów. Oba pliki są w formacie docx., co pozwala dowolnie je modyfikować w zależności od konkretnej grupy.

Dobrej zabawy!

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 4
Przedmiot Historia
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Historycznie

Choć uczę historii od ponad 20 lat, to cały czas doskonalę swoje umiejętności przedmiotowe i metodyczne - lubię zarówno nowe technologie jak i metody tradycyjne. Proponowane tu przeze mnie materiały sprawdziły się u moich uczniów. Może więc i Tobie się przydadzą?

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *