Projekt: Moja wymarzona szkoła – Syzyfowe prace i Stowarzyszenie umarłych poetów

Materiał cyfrowy

Projekt: Moja wymarzona szkoła – Syzyfowe prace i Stowarzyszenie umarłych poetów

Moja wymarzona szkoła to projekt edukacyjny przeznaczony dla klas 7. i 8. szkoły podstawowej. Na jego realizację potrzebujesz 14 lekcji. W ramach realizacji tego projektu uczniowie analizują treść lektury oraz filmu, poddają krytycznej analizie wizję szkoły zaprezentowaną w obu tekstach kultury, a następnie tworzą własny projekt szkoły.

Celem projektu jest uporządkowanie wiadomości z lektury oraz krytyczne spojrzenie na system edukacji, w którym uczą się nasi uczniowie.

W trakcie realizacji tego projektu uczniowie:

  • porządkują wiadomości z lektury;
  • rozwijają umiejętność krytycznego myślenia;
  • ćwiczą uzasadnianie swojego stanowiska;
  • rozwijają kreatywność;
  • uczą się pracy w grupie;
  • uczą się planowania i organizacji w pracy projektowej;
  • mogą w swobodny sposób wyrażać swoją opinię, a do tego zostają wysłuchani przez nauczyciela oraz swoich rówieśników.

W skład zestawu wchodzą:

  • szczegółowy opis projektu dla nauczyciela i dla uczniów;
  • karty pracy (wraz z lekturownikiem, kartami do planowania projektu oraz ankietą ewaluacyjną);
  • polecenia i NaCoBeZu do zadań napisane zgodnie z zasadami oceniania kształtującego (wraz z NaCoBeZu do rozprawki podsumowującej omawianie lektury).
Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 7, Klasa 8, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

codzisiajrobimy

Mam na imię Magda i lubię sama sobie zadawać trudne pytania, a potem próbować na nie odpowiadać.

Na co dzień uczę języka polskiego w jednej z warszawskich szkół podstawowych. W swojej codziennej pracy kieruję się zasadami Porozumienia bez Przemocy oraz oceniania kształtującego. Najważniejsze są dla mnie budowanie relacji z moimi uczniami oraz uczenie ich krytycznego myślenia. Uczę się, jak być empatycznym człowiekiem otwartym na problemy współczesnego świata i to samo staram się przekazać moim uczniom.

Zapraszam Cię serdecznie na mojego bloga, na którym dzielę się darmowymi pomysłami na lekcje oraz opowiadam o swojej codziennej pracy.

www.codzisiajrobimy.pl

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *