Rzeczpospolita tolerancji… ale czy na pewno? – zadanie wprowadzające do tematu „Reformacja w Rzeczpospolitej”

Materiał cyfrowy

Jest to seria zadań do tekstu źródłowego, które mają na celu rozwijanie umiejętności myślenia chronologicznego, krytycznej analizy źródła oraz formułowania samodzielnej opinii, a także podsumować to, co uczniowie już wiedzą na temat reformacji.

Zadanie zakłada, że lekcja o reformacji i kontrreformacji została już przeprowadzona i uczniowie znają te pojęcia, a także postulaty Lutra czy Kalwina oraz to w jaki sposób Kościół katolicki na ten ruch zareagował. Jest to zadanie wprowadzające do tematu, w związku z czym zakłada, że choćby konfederacja warszawska czy pojęcie „państwa bez stosów” nie zostały jeszcze wprowadzone – lepiej zrobić to dopiero po jego wykonaniu, ponieważ istnieje ryzyko że uczniowie będą wtedy zbyt polegać na swojej wiedzy zamiast myśleć.

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Historia
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 4
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności do 45 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *