Wyprawa na Marsa – zadanie wprowadzające do wielkich odkryć geograficznych

Materiał cyfrowy

Jest to zadanie dla uczniów mające wprowadzić w kreatywny, niedający gotowych odpowiedzi na tacy i zapadający w pamięć sposób temat wielkich odkryć geograficznych w XV-XVI w. Jego celem jest uświadomienie uczniom znaczenia i przełomowości tego, co się wtedy wydarzyło. Można wykorzystać na wszystkich etapach kształcenia, choć w domyśle to zadanie przygotowane jest dla szkoły średniej, dla szkoły podstawowej wymagałoby dodatkowego dostosowania.

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Klasa 6, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Historia
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 3
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla ucznia (praca samodzielne)
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności do 45 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *