Samoocena ucznia – matematyka w liceum

Arkusz samooceny ucznia liceum, dotyczący przedmiotu matematyka.

Pomocne przy ustalaniu oceny śródrocznej/końcoworocznej, przy badaniu poziomu motywacji ucznia do nauki, podczas wzmacniania roli autorefleksji, przy konfrontacji obserwacji nauczyciela z opinią ucznia itp.

Plik w .pdf, bez koloru (uczniowie chętnie kolorują takie karty pracy :))

Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Matematyka
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

ola.kozlowska co myślę to rysuję

facebook.com/CoMysleToRysuje

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *