Sklepy cynamonowe

Karta pracy ma spełnić kilka celów:

1. Poznanie treści lektury (nauczona doświadczeniem wiem, że trudno jest przekonać uczniów do czytania, dlatego coraz częściej czytamy w czasie lekcji – fakt, jest to czasochłonne, ale przynosi efekty. W pierwszej kolumnie tabeli znajduje się tytułowe opowiadanie – wycięłam tylko krótkie fragmenty).
2. Trening czytania ze zrozumieniem (wprawdzie na maturze pojawi się tekst popularnonaukowy lub publicystyczny, ale przecież to na literaturze pięknej najłatwiej ćwiczyć tę umiejętność! Zawsze powtarzam uczniom, że jeśli zrozumieją poezję, to wszystko zrozumieją ?)
3. Ćwiczenie umiejętności analizy fragmentu tekstu w kontekście całości (po sprawdzeniu próbnych matur widzę, że uczniowie wciąż nie potrafią pracować z tekstem, czego efektem są ogólnikowe stwierdzenia, a nie rzetelna analiza)
4. Wdrażanie w rutyny myślenia krytycznego (to przecież najważniejsza kompetencja, jaką powinien wykazać się człowiek. Byłoby idealnie, gdyby pytania znajdujące się w drugiej kolumnie padły od uczniów, ale w czasie zdalnych zajęć muszę im trochę ułatwić zadanie).
5. Przypomnienie tekstów, które wykorzystują wskazane motywy literackie.
Kategorie ogólne Szkoła ponadpodstawowa
Klasa/wiek Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Język polski
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Język polski w szkole podstawowej i średniej

Nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Autorka strony Język polski w szkole podstawowej na Facebooku

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *