Stanisław August Poniatowski i upadek Rzeczypospolitej – zagadki historyczne.

Materiał cyfrowy

Materiał „Upadek Rzeczypospolitej – zagadki historyczne” zawiera 18 zagadek w rysunkach, przedstawiających Polskę w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Taka niekonwencjonalna forma pobudza wyobraźnię uczniów, którzy chętnie angażują się w lekcję (samodzielną, w parze, w grupie) szukając właściwych odpowiedzi. Świetnie sprawdza się zarówno w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Doskonale sprawdza się podczas lekcji powtórzeniowej lub utrwalającej materiał z okres rozbiorów Polski.

Zagadki zawierają następujące wydarzenia historyczne:

1. Wybór Poniatowskiego z woli Katarzyny II.

2. Reformy Poniatowskiego po wstąpieniu na tron.

3. Utworzenie Szkoły Rycerskiej.

4. Uchwalenie praw kardynalnych.

5. Zawiązanie konfederacji w Barze.

6. Pierwszy rozbiór Polski.

7. Protest Tadeusza Rejtana.

8. Obiady czwartkowe.

9. Poniatowski – mecenas i kolekcjoner.

10. Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej.

11. Obrady Sejmu Wielkiego.

12. Uchwalenie Konstyucji 3 maja.

13. Zawiązanie konfederacji targowickiej.

14. Bitwy pod Zieleńcami i Dubienką (ustanowienie orderu Virtuti Militari)

15. Drugi rozbiór Polski.

16. Powstanie kościuszkowskie/Bitwa pod Racławicami.

17. Trzeci rozbiór Polski.

18. Narodziny Katarzyny II (bonus dla osób dociekliwych).

Materiał zawiera dwa pliki jpeg. do wydrukowania w formacie A4. 

Kategorie ogólne Szkoła podstawowa (klasy 4-8)
Klasa/wiek Klasa 6, Szkoła ponadpodstawowa
Przedmiot Historia
Dokumenty
Pliki graficzne .jpeg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową
Czy materiał zawiera odpowiedzi?
Przeznaczenie materiału
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

Historia w rysunkach

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *