„Trening umiejętności osobistych i społecznych” e-book

Materiał cyfrowy
  • Jakie jest obecnie Twoje poczucie własnej wartości? Jaką masz samoocenę?🧐
  • Jak radzisz sobie z rozmową z drugim człowiekiem? Czy ta komunikacja zawsze osiąga swój cel? Rozmowa z mężem/żoną, teściową, dziećmi, szefem, przyjacielem – czy potrafisz się z nimi dogadać?👫
  • Czy potrafisz właściwie reagować na krytykę? Odczuwasz jej konstruktywną bądź niszczycielską siłę? 😥
  • Czy podczas awantury z partnerem/szefem/każdym człowiekiem radzisz sobie ze swoimi emocjami? Potrafisz jasno wypowiedzieć swoje zdanie?🤷‍♀️
  • Jak reagujesz, gdy ktoś przekracza Twoje granice? Gdy Cię zmusza do czegoś? Potrafisz powiedzieć “nie”, bo jest to nie zgodne z tym co myślisz i czujesz? Wyrazić siebie poprzez komunikat JA? 🤝
  • A jak wygląda obecnie Twój poziom stresu? Regulujesz go w jakiś sposób?😳

✍ Przecież wszystko może wyglądać całkowicie inaczej. Każdy z nas jest w stanie porozumieć się z drugim człowiekiem, być niezależnym, odpowiednio reagować na krytykę, powiedzieć “nie” i nie mieć poczucia winy. Każdy może pracować nad poczuciem własnej wartości, znaleźć balans w życiu i odpowiednio artykułować swoje potrzeby. Łatwo powiedzieć? Oczywiście tak, trudniej zrobić, jednak samo nic się nie wydarzy! Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na powyższe i podobne pytania zapraszam Cię to Treningu Umiejętności Interpersonalnych, gdzie poprzez wartościowe treści, analizę testów oraz odpowiednie ćwiczenia znajdziemy sposób na rozwiązanie najważniejszych problemów.

📍“Trening umiejętności osobistych i społecznych” zawiera w sobie 10 rozbudowanych rozdziałów, w tym testy i ćwiczenia.

E-book to kompendium wiedzy, który dostarczy Ci wszelkiej wiedzy z tematów umiejętności osobistych i społecznych. Możesz ją wykorzystać w życiu codziennym i zawodowym. E-book jest również nieodzownym narzędziem pracy we wszelkiego rodzaju spotkaniach szkoleniowych, zawodowych lub do pogłębiania wiedzy placówkach oświatowych.

👉Cel

  • podnoszenie kompetencji osobistych i zawodowych, samorozwój, dokształcanie; możliwa także forma edukacyjnego spędzania “czasu wolnego”
  • materiały dla szkoleniowców, trenerów, wykładowców, psychologów, mediatorów dla celów szkoleniowych z wyżej wymienionej tematyki

Zapoznaj się z opisem poszczególnych e-booków oraz obejrzyj krótkie promocyjne video.

ISNB 978-83-953976-0-8

Kategorie ogólne Edukacja dorosłych
Klasa/wiek Edukacja dorosłych
Przedmiot Rozwój społeczno-emocjonalny
Dokumenty .pdf
Pliki graficzne .jpg
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 101 lub więcej
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Nie
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela, dla rodzica
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

katarzynapluska

Trener TUS, magister komunikacji społecznej oraz absolwent studiów zarządzania zasobami ludzkimi, menedżer oświaty, trener soft skills, absolwent akredytowanych przez MEN kursów “Podstawy psychologii” oraz “Doradca zawodowy”; autor serwisu „Miękko o kompetencjach” www.katrzynapluska.pl oraz wielu publikacji, m.in. artykułów, e-booków, scenariuszy lekcji, kart pracy i kursów umiejętności społecznych i zawodowych. Pasjonuje się pracą z młodzieżą oraz tworzeniem ćwiczeń dotyczących umiejętności miękkich.

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *