Wpisy do dziennika – n. wspomagający, n. współorganizującego kształcenie specjalne

Materiał cyfrowy
 
Dla kogo: przedszkole, klasy 1-3, 4-8.
Nauczyciel Współorganizujący (Przedszkole):
💛Tworzenie i realizacja IPET – indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne.
💛Wsparcie adaptacyjne – pomoc w adaptacji do przedszkola.
💛Dostosowanie metod nauczania – modyfikacja materiałów i metod.
💛Rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych – gry, zabawy, treningi.
💛Współpraca z rodzicami – konsultacje, spotkania.
💛Współpraca z zespołem specjalistów – psycholodzy, logopedzi, terapeuci.
💛Obserwacja i diagnoza – systematyczne obserwacje i dokumentowanie.
💛Minimalizowanie bodźców – tworzenie stref wyciszenia.
💛Organizacja zajęć terapeutycznych – terapia sensoryczna, logopedia.
💛Monitorowanie postępów – regularne dokumentowanie postępów.
Nauczyciel Wspomagający (Przedszkole):
🧡Tworzenie i realizacja IPET – opracowywanie i monitorowanie planów.
🧡Wsparcie adaptacyjne – pomoc w adaptacji, zajęcia integracyjne.
🧡Dostosowanie metod nauczania – pomoc w indywidualizacji nauczania.
🧡Rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych – zajęcia grupowe.
🧡Współpraca z rodzicami – konsultacje, spotkania.
🧡Współpraca z zespołem specjalistów – koordynacja działań.
🧡Obserwacja i diagnoza – dokumentowanie rozwoju dzieci.
🧡Minimalizowanie bodźców – tworzenie stref wyciszenia.
🧡Organizacja zajęć terapeutycznych – terapia sensoryczna, logopedia.
🧡Monitorowanie postępów – analiza wyników.
Nauczyciel Współorganizujący (Klasy 1-3):
♥️Tworzenie i realizacja IPET – indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne.
♥️Koordynacja działań wspierających – współpraca z nauczycielami i specjalistami.
♥️Wsparcie w klasie – współpraca z nauczycielami przedmiotowymi.
♥️Konsultacje i spotkania – regularne spotkania z rodzicami i specjalistami.
♥️Warsztaty i szkolenia – organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli.
♥️Dostosowanie środowiska edukacyjnego – minimalizowanie bodźców, wykorzystanie technologii.
♥️Rozwój umiejętności społecznych – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne.
♥️Zajęcia specjalistyczne – terapia integracji sensorycznej, logopedia.
♥️Monitorowanie i ewaluacja – systematyczna obserwacja i ocena programów.
Nauczyciel Wspomagający (Klasy 1-3):
💜Dostosowanie programów nauczania – dostosowanie treści i metod nauczania.
💜Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – wyrównywanie braków edukacyjnych.
💜Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – techniki zapamiętywania, strategie rozwiązywania problemów.
💜Konsultacje z rodzicami – regularne spotkania i wsparcie.
💜Współpraca z poradniami – koordynacja działań z poradniami i specjalistami.
💜Obserwacja i diagnoza – systematyczna obserwacja i diagnoza.
💜Ocena gotowości szkolnej – diagnoza przygotowania do kolejnych etapów edukacyjnych.
💜Eliminowanie bodźców negatywnych – organizacja przestrzeni edukacyjnej.
💜Wykorzystanie technologii – interaktywne aplikacje, gry edukacyjne.
Nauczyciel Współorganizujący (Klasy 4-8):
🩷Tworzenie i realizacja IPET – indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne.
🩷Dostosowanie metod nauczania – pomoc nauczycielom w modyfikacji metod.
🩷Współpraca z nauczycielami przedmiotowymi – dostosowanie treści programowych.
🩷Monitorowanie postępów – regularne monitorowanie i dokumentowanie.
🩷Konsultacje i spotkania z rodzicami – regularne spotkania i wsparcie.
🩷Organizacja zajęć wyrównawczych – zajęcia dla uczniów mających trudności.
🩷Koordynacja działań z poradniami – współpraca z poradniami i specjalistami.
🩷Wsparcie emocjonalne uczniów – pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi.
🩷Rozwijanie umiejętności społecznych – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne.
🩷Wykorzystanie technologii – stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.
Nauczyciel Wspomagający (Klasy 4-8):
🩵Tworzenie i realizacja IPET – indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne.
🩵Dostosowanie metod nauczania – pomoc nauczycielom w modyfikacji metod.
🩵Tworzenie materiałów edukacyjnych – współpraca przy tworzeniu i modyfikacji materiałów.
🩵Konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi – regularne konsultacje i wsparcie.
🩵Rozwijanie umiejętności społecznych – zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne.
🩵Wsparcie emocjonalne – pomoc uczniom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi.
🩵Minimalizowanie bodźców – organizacja przestrzeni edukacyjnej.
🩵Strefy wyciszenia – tworzenie stref wyciszenia.
🩵Technologie wspomagające nauczanie – interaktywne aplikacje, gry edukacyjne.
🩵Konsultacje i współpraca z rodzicami – regularne spotkania i wsparcie.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Każdy wpis powinien odzwierciedlać konkretne działania, ich cel i efekty, przy jednoczesnym zachowaniu zasad poufności i zgodności z przepisami edukacyjnymi.
Kategorie ogólne Rozwój nauczyciela/Kursy/Szkolenia/Webinary
Klasa/wiek 2-3 lata, 3-4 lata, 4-5 lat, 5-6 lat, 6-7 lat, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3, Klasa 4, Klasa 5, Klasa 6, Klasa 7, Klasa 8
Przedmiot Rozwój społeczno-emocjonalny
Dokumenty .docx
Pliki graficzne
Pliki wideo
Pliki audio
Download Tag , , , , , ,
Instrukcja
Liczba stron wraz z stroną tytułową 101 lub więcej
Czy materiał zawiera odpowiedzi? Tak
Przeznaczenie materiału dla nauczyciela
Dodatkowe notatki dla rodzica
Średni czas aktywności ponad 120 min
Informacje dodatkowe dotyczące czasu aktywności

aniazajaczek

Witaj! Nazywam się Ania i od 2015 roku z pasją pracuję jako nauczycielka przedszkola, stosując innowacyjne metody Fröbla i Daltona. Jestem także aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Moje serce bije dla edukacji, a moją misją jest tworzenie inspirujących scenariuszy zajęć, kreatywnych dekoracji, zabaw aktywizujących oraz kart pracy, które pomagają dzieciom rozwijać umiejętności i odkrywać świat.

Założyłam firmę, która dostarcza wysokiej jakości materiały dydaktyczne oraz wspiera nauczycieli przedszkola, klas 1-3 i 4-8 w tworzeniu dokumentacji. Moje doświadczenie i zaangażowanie w nowoczesne metody nauczania pozwalają mi tworzyć materiały, które są nie tylko edukacyjne, ale także pełne radości i zabawy.

Dlaczego warto wybrać moje materiały?

❤️Innowacyjność i Jakość: Każdy materiał jest starannie opracowany z myślą o najnowszych trendach edukacyjnych i potrzebach dzieci.

❤️Praktyczność i Użyteczność: Materiały są łatwe w użyciu i gotowe do natychmiastowego zastosowania w klasie.

❤️Wsparcie dla Nauczycieli: Oferuję pomoc w tworzeniu dokumentacji oraz dostosowywaniu materiałów do indywidualnych potrzeb nauczycieli.

❤️Inspiracja i Kreatywność: Moje scenariusze i karty pracy są pełne pomysłów, które zainspirują zarówno dzieci, jak i nauczycieli.

Dołącz do grona zadowolonych klientów

Setki nauczycieli już korzystają z moich materiałów, ciesząc się z ich efektywności i kreatywności. Dołącz do nich i spraw, by nauka w Twojej klasie była prawdziwą przygodą!

Skontaktuj się ze mną

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz specjalnie dostosowanych materiałów, skontaktuj się ze mną! Jestem tu, aby pomóc Ci stworzyć najlepsze środowisko edukacyjne dla Twoich uczniów.

Nie czekaj – zainwestuj w rozwój edukacyjny dzieci i zobacz, jak moje materiały mogą uczynić Twoją pracę łatwiejszą i bardziej satysfakcjonującą. ❤️

Zapraszam do współpracy, Ania

Napisz recenzję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *